Print
Bookmark and Share
Kridttegning fra Theresienstadt. Interiør med køjesenge, marts 1944. Hjembragt fra lejren med de hvide busser i 1945. Ukendt kunstner (Dansk Jødisk Museum).
Kridttegning fra Theresienstadt. Interiør med køjesenge, marts 1944. Hjembragt fra lejren med de hvide busser i 1945. Ukendt kunstner (Dansk Jødisk Museum).
Udforsk
Udforsk

Danske jøders krigsoplevelser

I efteråret 2007 iværksatte Dansk Jødisk Museum et forsknings- og dokumentationsprojekt om danske jøders oplevelser under Anden Verdenskrig og erindringen herom i efterkrigstiden. 

Museets forsknings- og dokumentationsprojekt bringer materialer, interviews og beretninger frem, som kaster nyt lys over danske jøders krigsoplevelser, herunder blandt andet eksilet i Sverige, skjulte jødiske børn i Danmark, opholdet i KZ Theresienstadt, hjemkomsten til Danmark og erindringen om krigen i årene efter 1945, også blandt jøder, som først er kommet til Danmark i efterkrigstiden.

De danske jøders flugt til Sverige under Anden Verdenskrig er en af de mest skelsættende og dramatiske begivenheder i nyere dansk historie. Det er en begivenhed, der har givet Danmark en unik status i nyere europæisk historie. Trods stor international bevågenhed og intens national interesse er emnet paradoksalt nok aldrig blevet systematisk undersøgt og dokumenteret. Desuden eksisterer der kun ringe eller slet ingen viden og dokumentation om en række aspekter i relation til de danske jøders skæbne under krigen.

Fokus 
I Danmark er historien om konsekvenserne af den nazistiske forfølgelse af danske jøder ofte blevet overskygget af fejringen af modstandsbevægelsen og ofrene for politisk forfølgelse. Således har fokus været på redningsmændene snarere end på ofrene. Ved at flytte fokus til ofrene, deres tab, oplevelser og livsforløb kastes nyt lys på en begivenhed, vi hidtil har troet, var en af de bedst dokumenterede i dansk historie. Det paradoksale er, at jo mere man beskæftiger sig med ofrenes synsvinkel, jo tydeligere bliver det, at de netop ikke var passive ofre, men aktive aktører, som tog hånd om deres skæbne: som i al hast gjorde, hvad de kunne for at sikre deres ejendom og ejendele, skaffede de fornødne midler til flugten og som ofte selv organiserede transporten til Sverige. Projektet handler ikke om at skabe ofre. Men en vigtig side af projektet er opgøret med den kollektive og individuelle fortrængning af, at flugten – naturligvis – havde omkostninger, økonomisk, socialt og følelsesmæssigt. Og at eftervirkningerne af krigen og eksilet har trukket lange spor ind i nutiden. Livet i Sverige og navnlig hjemkomsten i 1945 var ikke en dans på roser for alle. Det var ikke alle, som fandt deres ejendele og bolig intakte og velplejede ved hjemkomsten, og selv hvis de gjorde, var det ikke alle, som kunne genoptage deres normale familieliv. 

I 2010 udkom projektets første konkrete resultat med bogen Ikke noget at tale om. Danske jøders krigsoplevelser 1943 - 45, af projektleder Ph.d. Sofie Lene Bak. Bogen blev indstillet til prisen ”Årets historiske bog” 2010 og er udgivet i en engelsk version i 2011.

Læs mere af Sofie Lene Bak og find litteratur om oktober 1943 under Litteratur.

Projektet afsluttes med en særudstilling, som åbner i oktober 2013. Kontakt museet for yderligere information om projektet på info@remove-this.jewmus.dk.

 

Projektet støttes af Erindringsmøntmidlerne, Højesteretssagfører C.L. Davids Legat for Slægt og Venner, Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond, Aase og Ejnar Danielsens Fond, C.L. Davids Fond og Samling, Brødrene Hartmanns Fond, Farumgaard-Fonden, Knud Højgaards Fond, Allan H. Robber. M.D. USA, Bonnier AB, Kulin Family Fund, Ernst og Vibeke Husmans Fond, Nils Foss, Hotelejer Harboes Fond, Van Leer Group Foundation, Oscar Lewisohn, Ivar Samrén, Oticon Fonden samt Bikubenfonden.

Forskningsprojekt er desuden støttet med en bevilling fra The Conference on Jewish Material Claims Against Germany.

Læs folder om projektet

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her kan du holde dig opdateret om arrangementer og andet nyt fra museet.

Tilmeld dig her

Åbningstider

1. september - 31. maj:
Tirsdag - fredag: 13 - 16
Lørdag og søndag: 12 - 17
Mandag lukket