English
Print
Bookmark and Share

Publikationer

Bak, Sofie Lene: Da krigen var forbi. De danske jøders hjemkomst efter besættelsen. 2012

Bak, Sofie Lene: Nothing to speak of. Wartime experiences of the Danish Jews 1943-1945. Afterword by Bjarke Følner, 2011

Bak, Sofie Lene: Indledning. I: Sofie Lene Bak, Pia Andersen Høg, Bjarke Følner og Janne Laursen (red.): Dansk jødisk historie i Anden Verdenskrigs epoke. En antologi, 2011, s. 9-12.

Bak, Sofie Lene, Pia Andersen Høg, Bjarke Følner og Janne Laursen (red.): Dansk jødisk historie i Anden Verdenskrigs epoke. En antologi, 2011

Bak, Sofie Lene: Ikke noget at tale om. Danske jøders krigsoplevelser 1943-1945. Med efterskrift af Bjarke Følner, 2010

Bak, Sofie Lene: Between tradition and new departure - the dilemmas of collaboration in Denmark. I: Roni Stauber (red.): Collaboration with the Nazis. Public Discourse after the Holocaust. London 2010, s. 110-124

Bak, Sofie Lene: “From rescue to escape in 1943: de-victimizing the Danish Jews”. Paper fra konferencen Towards an Integrated Perspective on Nazi Policies of Mass Murder, Oslo 2009
Download her.

Bak, Sofie Lene: [Forskningsoversigt om forholdet mellem den jødiske minoritet og den kristne majoritet i Danmark] og anmeldelse af Martin Schwarz Lausten: ”Jødesympati og jødehad i Folkekirken. Forholdet mellem kristne og jøder i Danmark fra begyndelsen af det 20. århundrede til 1948” (2007), Fund og Forskning fra Det Kongelige Biblioteks samlinger bind 48, 2009, s. 343-353

Følner, Bjarke: Dansk Jødisk Museums samling – en præsentation. I: Sofie Lene Bak, Pia Andersen Høg, Bjarke Følner og Janne Laursen (red.): Dansk jødisk historie i Anden Verdenskrigs epoke. En antologi, 2011, s. 13-21

Følner, Bjarke: Memorials and Memorial Culture. I: Sofie Lene Bak: Nothing to speak of. Wartime experiences of the Danish Jews 1943-1945, 2011, s. 215-249

Følner, Bjarke: Mindesmærker og erindringskultur. I: Sofie Lene Bak: Ikke noget at tale om. Danske jøders krigsoplevelser 1943-1945, 2010, s. 211-245

Følner, Bjarke: A Safe Haven. Exile in Sweden 1943-1945. Exhibition at the Van Leer Jerusalem Institute, Udstillingskatalog, 2008

Laursen, Janne: The Danish Jewish Museum: A new Museum asserts its Character. In: H. Akman and C. Goodnow (eds.): Scandinavian museums and cultural diversity, London 2008

Laursen, Janne: Dansk Jødisk Museum - Minoritetsmuseum eller kulturmuseum? i Dragsbo, Peter (red): Mindretallenes selvbillede, Sønderborg 2013
Download her

Laursen, Janne: ”Dansk Jødisk Museum - et nyt museum træder i karakter”, Paper fra seminaret Pluralistisk kulturarv og museum, Institutt for Kunst og Kulturvetenskap, Bergen 2006, 2009
Download her.

Laursen, Janne: Dansk Jødisk Museum. Gå ind og sejl. I: Danske Museer, Årg. 17, nr. 4, 2004

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her kan du holde dig opdateret om arrangementer og andet nyt fra museet.

Tilmeld dig her

Åbningstider

Særåbningstid
31. oktober 2013 - 31. maj 2014
Tirsdag - fredag: 12 - 17
Lørdag og søndag: 10 - 17
Mandag: lukket