Print
Bookmark and Share

Hartvig Philip Rée

Hartvig Philip Rée
Erhverv: Købmand, grosserer, direktør
Fødsel: 12. oktober 1778
Død: 1. oktober 1859
Begravet: Barnypok
  • Relaterede historier
  • Hartvig Philip Rées fødes ind i handelsfamilie Se pin
  • Hartvig Philip Rée - »Kong Rée« af Aarhus Se pin
  • Hartvig Philip Rée – De sidste år i København Se pin

Har du også en historie om Hartvig Philip Rée? Så vil vi meget gerne høre den.

Send den her

Eller har du en ny historie du ønsker at fortælle om?

Send den her

Hartvig Philip Rée vokser op i Fredericia som købmandssøn og arvtager til faderens succesfulde handelshus. Inden han ved af det, står Hartvig selv i spidsen for virksomheden, som han rykker til Aarhus og udvikler til en af Danmarks mest velbeslåede forretninger. I Aarhus bliver Hartvig også omdrejningspunkt i den jødiske menighed, inden han i en sen alder flytter til København.

Hartvig Philip Rées fødes ind i handelsfamilie

Oprettet af Dansk Jødisk Museum

Hartvig Philip Rée modtager en grundig uddannelse i handelsvirksomhed, hvilket han tidligt får brug for, idet hans far pludselig dør i en ung alder.

Læs historien her

I bagklogskabens klare lys kunne man sige at det lå i kortene, at Hartvig Philip Rée en dag skulle vokse op til at blive en af sin tids største handelsmænd i Danmark. I hvert fald blev han født ind i en yderst driftig handelsfamilie. Faderen Philip Hartvig Rée grundlagde det store handelshus Ph. H. Rée & Comp., der var udbredt i hele Jylland, hvilket efter datidens forhold var en omfattende forretning. Familiens handelsvirksomhed i Danmark var dog allerede begyndt med Hartvigs farfar Isac Philip Rée, der var indvandret til Fredericia fra fødebyen Hamborg i 1727.

Hartvig kom til verdenen den 12. oktober 1778 og voksede op i et religiøst hjem på Princesindegade 161, hvor han fik grundig undervisning i den jødiske tro af en rabbiner-uddannet mand ved navn Benas Levy. Levy var stærkt præget af datidens store tyske jødiske filosof Moses Mendelsohn, der ønskede at reformere forholdene for Europas jøder. Således blev også den unge Hartvig i Fredericia påvirket af oplysningstidens strømninger, hvilket mange år senere kom til udtryk, da han drev den jødiske menighed i Aarhus.

Foruden den religiøse uddannelse blev Hartvig oplært og dygtiggjort inden for handel i faderens firma, og som 10-årig flyttede han til Altona, og blev oplært i firmaets filial, der var ledet af hans farbror Isac Hartvig Rée.

Det var formentlig et hårdt slag for den 20-årige Hartvig, da hans fader på en forretningsrejse i Aalborg pludselig døde den 27. juni 1799, og efterlod Hartvigs mor Hanna Hartvig (f. von Essen) og deres 12 børn tilbage. Dermed var det op til Hartvig, som familiens ældste søn, at overtage forpligtelserne med husstanden og virksomheden. Det sidste fik han dog hjælp til fra andre slægtninge i firmaet.

Den 9. april 1801 tog Hartvig Philip Rée borgerskab i Fredericia, hvor adressen nu hed Riddergade. Men i 1810 søgte Hartvig nye muligheder og besluttede at forlade fødebyen. Han fulgte sin brors eksempel, flyttede til Aarhus og tog hele virksomheden med sig.


Hartvig Philip Rée - »Kong Rée« af Aarhus

Oprettet af Dansk Jødisk Museum

I Aarhus når Hartvig Philip Rées handelsvirksomhed nye højder, og han bliver samtidig en højagtet person i byens borgerskab.

Læs historien her

Det var en velsmurt handelsvirksomhed som Hartvig Philip Rée medbragte sig fra Fredericia, da han i 1810 ankom til Aarhus for at slå nye rødder. Han investerede med det samme i Kammerherre Rosenørns ejendom i Vestergade 11 for den nette sum af 14.000 Rdl., som han sammen med hustruen Thamar (Therese) Rée –med hvem han var blevet gift med 6 år forinden – indrettede som sit nye hjem.

Selvom Hartvigs handelsvirksomhed gik strålende, var han fortsat åben for nye ekspansionsmuligheder. Kort efter ankomsten til Aarhus oprettede han en filial i Randers, og han begyndte samtidig at gå ind i rederivirksomhed, hvor han importerede stenkul, jern, salt, tobak og andet, mens langfartskibende blev lastet med korn, uld, skind og huder til udlandseksport.

Men for Hartvig var det ikke gjort hermed, han ville også være selvproducerende. Den 9. august 1817 lykkedes det ham at opnå kgl. bevilling til at oprette et sukkerraffinaderi i Aarhus. Han tilknyttede dygtige fagmænd til firmaet, som praktiserede en i Danmark ny fremstillingsteknik fra England. Tiltaget blev straks en succes, og i årene efter fulgte også et trykkeri og et farveri. Samtidig udvikledes filialen i Randers hastigt, hvor særligt klædehandelen dominerede. I 1824 beskrives denne afdeling som den største virksomhed i Jylland, og den var stærkt medvirkende til det opsving Randers oplevede i disse år. I Aarhus var den vellidte Hartvig Rée lidt af en bykonge, hvilket gav ham tilnavnet »Kong Rée« blandt byens borgere.

Men det var ikke kun penge og handel, der optog Hartvig Philip Rée. Han havde ikke glemt sin jødiske opdragelse, og i 1820 skænkede han af egne midler den lille jødiske menighed i Aarhus en synagoge. Synagogen blev indrettet i Hartvigs eget hjem i Vestergade 11, og da der ikke var nogen rabbiner i menigheden, var det som regel Hartvig selv, der talte fra prædikestolen. Hartvigs gamle lærermester Benas Levy havde sat sit præg på hans trosopfattelse, og Hartvigs moderne reformiver var stærkt dominerende i synagogen. Eksempelvis indførte han korsang, tyske salmer og religiøse taler på dansk. Det gjorde ham aldeles populær i ikke-jødiske kredse, og det hændte at disse borgere sad med til gudstjenesterne i synagogen. Det var også medvirkende til hans popularitet, at han anlagde en storslået have ved sin gård, med bro over åen og tilmed en kunstig borgruin. Haven måtte på visse tidspunkter benyttes af byens borgere.


Hartvig Philip Rée – De sidste år i København

Oprettet af Dansk Jødisk Museum

I sit livs efterår forlader Hartvig Philip Rée sin mondæne tilværelse i Aarhus og drager mod København, hvor han opsluges af filosofisk tænkning.

Læs historien her

I 1850 havde Hartvig Philip Rée præget Arhus som en af byens mest prominente personligheder igennem 40 år. Hans handelsvirksomhed havde udviklet sig til et mindre forretningsimperium, og bibragt ham stor materiel rigdom. De åndelige behov fik han dækket i den jødiske synagoge, som var indrettet i hans eget hjem. Men natten mellem den 29. og 30. december blev tæppet hevet væk under den tilsyneladende idylliske tilværelse. Hans hustru gennem 46 år Thamar (Therese) Rée afgik ved døden.

Med et slag mistede Hartvig Rée lysten til at fortsætte virksomheden, og han overgav såvel firma som bolig til sønnen Hertz Rée. I stedet rev Hartvig endnu engang teltpælene op og drog til København. Her tog den åndelige fordybelse til i hans sidste leveår, hvor han særligt studerede Rasmus Nielsens filosofi. Efter et langt og virksomt liv åndede Hartvig Philip Rée ud den 1. oktober 1859, 81 år gammel, for at blive begravet på Mosaisk Nordre Begravelsesplads (B-8-4).


Kommentarer: