Print
Bookmark and Share

Bestyrelse

Bestyrelsesformand
Direktør Frank Birkebæk
Udpeget af Dansk Industri

Frank Birkebæk er modtager af Ny Carlsbergfondets Hæderspris.

Næstformand
Partner Finn Schwarz
Udpeget af Det Mosaiske Troessamfund

Professor, dr.phil.
Hanne Trautner-Kromann
Lunds Universitet, Sverige

Kultur- og fritidsborgmester
Carl Christian Ebbesen
Københavns kommune

Cand.jur.
Lis Ekner
Udpeget af Selskabet for Dansk Jødisk Historie

Direktør
Michael Feder
Udpeget af Visit Denmark

Gruppeformand
Lars Weiss
Udpeget af Borgerrepræsentationen

Kommitterede medlemmer af museets bestyrelse

Direktør
Ivar Samrén

Landsretssagfører
Steen Langebæk

Generalsekretær
Michael Metz Mørch

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her kan du holde dig opdateret om arrangementer og andet nyt fra museet.

Tilmeld dig her

Åbningstider

September - maj:
Tirsdag - fredag: 13 - 16
Lørdag - søndag: 12-17
Mandag lukket

Juni - August:
Tirsdag - Søndag: 10-17
Mandag lukket