Print
Bookmark and Share
Udforsk
Udforsk

Vedtægter

Museets ansvarsområde er dansk-jødisk kulturhistorie i Danmark fortrinsvis i tiden efter år 1600 frem til i dag.


Museet skal gennem indsamling, registrering, forskning, bevaring og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks jødiske kulturarv. Museet belyser diversitet inden for denne kulturarv herunder identitetsspørgsmål, integration og forholdet mellem den dansk-jødiske minoritet og det omgivende danske samfund. Museet belyser forandring såvel som tilstande inden for denne kulturarv, som dette måtte komme til udtryk i alle dets aspekter.

Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultater af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger.

Museet samarbejder med de øvrige statsanerkendte museer, der har dansk jødisk kulturhistorie som en del af deres ansvarsområde. Museets virksomhed i andre museers geografiske ansvarsområde skal ske i forståelse med disse. Museet samarbejder med landets øvrige museer og med relevante udenlandske museer også gennem de til enhver tid etablerede museumsfaglige organer.

Indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted inden for den geografiske, tids- og emnemæssige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde. Genstande, der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke optages i museets samlinger, men søges henvist til et relevant museum.

Læs Dansk Jødisk Museums vedtægter her [pdf]

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her kan du holde dig opdateret om arrangementer og andet nyt fra museet.

Tilmeld dig her

Åbningstider

September - maj:
Tirsdag - fredag: 13 - 16
Lørdag - søndag: 12-17
Mandag lukket

Juni - August:
Tirsdag - Søndag: 10-17
Mandag lukket