Print
Bookmark and Share
Udforsk
Udforsk

SAMLINGEN

Dansk Jødisk Museum indsamler og bevarer alle typer af materialer, som kan være med til at dokumentere væsentlige aspekter ved jødisk liv i Danmark. Samlingen er museets rygrad og vil i fremtiden danne grundlag for udstillinger i museet og forskning i dansk-jødisk historie - og dermed den brede forståelse af dansk-jødisk kulturarv og de problemstillinger, der knytter sig til at tilhøre en minoritet.


Indsamlingen af objekter til Dansk Jødisk Museum har stået på siden 1985, hvor Fonden for Dansk Jødisk Museum blev oprettet. Baggrunden var blandt andet de foregående års meget velbesøgte udstillinger, som blev til i anledning af 40-året for de danske jøders flugt i oktober 1943 og Det Mosaiske Troessamfunds 300-års-jubilæum. Besøgstallene viste, at der var stor efterspørgsel på mere viden om emnet og potentiale for etablering af en mere permanent museal ramme omkring indsamling, bevaring og formidling af dansk-jødisk kulturarv. 

Museets samling er siden da vokset støt og rummer i dag mere end 5.500 forskellige objekter. Hovedparten af samlingen udgøres af lidt over 1.500 tredimensionelle genstande og mere end 3.500 fotos, mens den resterende del består af kunstværker samt arkivfonde, filmoptagelser, lydoptagelser m.m.

Museets indsamlingspraksis er professionaliseret. Det indebærer blandt andet, at museet sikrer alle proveniensoplysninger, udvikler og praktiserer en aktiv og målrettet indsamlingsstrategi, sikrer donationserklæringer på alt indsamlet materiale og sørger for en grundig registrering.

Samlingen udgøres hovedsageligt af materiale doneret af privatpersoner samt donationer fra en række mindre jødiske foreninger og forretninger. Det betyder, at samlingen inspirerer til forskning i fx vidnesbyrd og andre studier med fokus på jødiske personers, familiers og foreningers historie i Danmark. Endelig findes donationer fra de jødiske menigheder.  Her indtager Det mosaiske Troessamfund en særlig fremtrædende position, idet trossamfundet har ydet flere væsentlige donationer til museets samling, herunder en kulturskat bestående af mere end 300 rituelle objekter (judaica).

Samlingsobjekterne belyser en bred vifte af emner af både religiøs, kulturel, kunstnerisk og politisk art – ofte fra en personlig vinkel. Samlingen afspejler eksempelvis mange forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at være jøde og være dansk – og giver dermed empirisk grundlag for forskning i identitets-, integrations- og assimilationsprocesser. Hertil kommer materiale, som belyser specifikke centrale begivenheder i både dansk-jødisk historie og europæisk historie. 

Samlingens indhold er dermed ikke alene interessant for historikere, men også for forskere inden for en lang række andre fag, herunder kunsthistorie, hebraisk, religionsvidenskab, sociologi, kultur- og sprogmødestudier, minoritetsstudier, etnologi, antropologi, samfundsvidenskab og mange flere.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her kan du holde dig opdateret om arrangementer og andet nyt fra museet.

Tilmeld dig her

Åbningstider

1. september - 31. maj:
Tirsdag - fredag: 13 - 16
Lørdag og søndag: 12 - 17
Mandag lukket