Print
Udforsk
Udforsk

Forskning

Dansk Jødisk Museum lægger vægt på en tæt sammenhæng mellem museets indsamling, forskning og formidling. Museets forskningsprojekter indebærer derfor aktiv indsamling af genstande og kildemateriale til belysning af centrale problemstillinger under museets ansvarsområde. 


Danske jøders krigsoplevelser 1943-45
I 2007 iværksatte Dansk Jødisk Museum et forsknings- og dokumentationsprojekt om Danske jøders krigsoplevelser 1943-45. 
Læs mere om projektet her

Forskning i samlingen
Foruden museets egne forskningsprojekter og publikationer fungerer museet som et videnscenter, der løbende modtager besøg af forskere og studerende fra både ind- og udland, som forsker i museets samling eller konsulterer museets viden og bibliotek. 
Læs mere under Adgang til samlingen.

Krigstidsmaterialer på Dansk Jødisk Museum
Museet har i kraft af forsknings- og dokumentationsprojekt Danske jøders krigsoplevelser 1943-45 skabt en enestående samling af materialer til belysning af danske jøders liv og vilkår før, under og efter Anden Verdenskrig. 
Se mere under indsamlede materialer.

Som et led i projektet har museet endvidere erhvervet 123 Holocaust vidnesbyrd med relation til danske jøders krigsoplevelser fra USC Holocaust Foundation Institute. Læs mere her.

Forskningsseminarer
Museet arrangerer desuden forskningsseminarer inden for museets arbejdsområde. I 2011 har museet udgivet forskningsantologien Dansk jødisk historie i Anden Verdenskrigs epoke, der er baseret på bidrag fra et forskningsseminar i foråret 2009. Bidragydere er museets faglige personale og forskere fra ind- og udland.

Besøg
Grupper fra højere læreranstalter og universiteter har gratis adgang på museet i den almindelige åbningstid, når de følges med en underviser. Desuden tilbyder museet særlige omvisninger uden for åbningstiden. Læs mere.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her kan du holde dig opdateret om arrangementer og andet nyt fra museet.

Tilmeld dig her

Åbningstider

September - maj:
Tirsdag - fredag: 13 - 16
Lørdag - søndag: 12-17
Mandag lukket

Juni - August:
Tirsdag - Søndag: 10-17
Mandag lukket