Print
Portrætbuste af Jacob Herman Bing udført i bisquit af Th. Stein. Jacob Herman Bing var bl.a. grosserer og formand for Det Mosaiske Troessamfund. Sammen med sin bror Meyer Herman Bing og F.V. Grøndal grundlagde han i 1853 porcelænsfabrikken Bing & Grøndahl.
Portrætbuste af Jacob Herman Bing udført i bisquit af Th. Stein. Jacob Herman Bing var bl.a. grosserer og formand for Det Mosaiske Troessamfund. Sammen med sin bror Meyer Herman Bing og F.V. Grøndal grundlagde han i 1853 porcelænsfabrikken Bing & Grøndahl.
Udforsk
Udforsk
Torah-vimpel for Jacob Schiff, født den 9. shevat 5576 svarende til den 8. februar 1816. I anledning af et drengebarns fødsel var det skik at fremstille en Torah-vimpel, som blev skænket til brug i synagogen. Vimplen blev brugt til at vikle omkring Torah.
Torah-vimpel for Jacob Schiff, født den 9. shevat 5576 svarende til den 8. februar 1816. I anledning af et drengebarns fødsel var det skik at fremstille en Torah-vimpel, som blev skænket til brug i synagogen. Vimplen blev brugt til at vikle omkring Torah.
„Pagtens ark“ var en gave fra medarbejderne til Landmandsbankens direktør Emil Glückstadt. Sølvskrinet har antagelig været anvendt til cigarer. Tegnet af Johan Rohde og udført hos A. Michelsens Sølvsmedie, 1909 (Dansk Jødisk Museum).
„Pagtens ark“ var en gave fra medarbejderne til Landmandsbankens direktør Emil Glückstadt. Sølvskrinet har antagelig været anvendt til cigarer. Tegnet af Johan Rohde og udført hos A. Michelsens Sølvsmedie, 1909 (Dansk Jødisk Museum).
Kasket, manchetknapper, dirigentstok og klokke fra den jødiske sangforening Hasomir. Sangforeningen var aktiv fra 1912-1979. Ud over sange på jiddish bestod Hasomirs repertoire af sange på dansk, svensk og russisk. Herrekoret blev først grundlagt. Damekor
Kasket, manchetknapper, dirigentstok og klokke fra den jødiske sangforening Hasomir. Sangforeningen var aktiv fra 1912-1979. Ud over sange på jiddish bestod Hasomirs repertoire af sange på dansk, svensk og russisk. Herrekoret blev først grundlagt. Damekor
Anordningen af 29. marts 1814. Med anordningen fik danske jøder stort set samme rettigheder og pligter som andre danske borgere (Dansk Jødisk Museum).
Anordningen af 29. marts 1814. Med anordningen fik danske jøder stort set samme rettigheder og pligter som andre danske borgere (Dansk Jødisk Museum).
Portræt af Gedalia Moses udført af C.W. Eckersberg i 1822. Gedalia Moses var den første overlærer ved Friskolen for Drengebørn af den mosaiske Tro. Efter sigende var han en frisindet og afholdt mand. Kunstneren C.W. Eckersberg har gengivet ham som en lærd mand.
Portræt af Gedalia Moses udført af C.W. Eckersberg i 1822. Gedalia Moses var den første overlærer ved Friskolen for Drengebørn af den mosaiske Tro. Efter sigende var han en frisindet og afholdt mand. Kunstneren C.W. Eckersberg har gengivet ham som en lærd mand.
Korrespondance fra dansk jøde i koncentrationslejren Theresienstadt (Dansk Jødisk Museum).
Korrespondance fra dansk jøde i koncentrationslejren Theresienstadt (Dansk Jødisk Museum).

SAMLINGEN

Dansk Jødisk Museum indsamler og bevarer alle typer af materialer, som kan være med til at dokumentere væsentlige aspekter ved jødisk liv i Danmark. Samlingen er museets rygrad og vil i fremtiden danne grundlag for udstillinger i museet og forskning i dansk-jødisk historie - og dermed den brede forståelse af dansk-jødisk kulturarv og de problemstillinger, der knytter sig til at tilhøre en minoritet.


Indsamlingen af objekter til Dansk Jødisk Museum har stået på siden 1985, hvor Fonden for Dansk Jødisk Museum blev oprettet. Baggrunden var blandt andet de foregående års meget velbesøgte udstillinger, som blev til i anledning af 40-året for de danske jøders flugt i oktober 1943 og Det Mosaiske Troessamfunds 300-års-jubilæum. Besøgstallene viste, at der var stor efterspørgsel på mere viden om emnet og potentiale for etablering af en mere permanent museal ramme omkring indsamling, bevaring og formidling af dansk-jødisk kulturarv. 

Museets samling er siden da vokset støt og rummer i dag flere tusinder objekter. Hovedparten af samlingen udgøres af genstande og fotos, mens den resterende del består af kunstværker samt arkivfonde, filmoptagelser, lydoptagelser m.m.

Museets indsamlingspraksis er professionaliseret. Det indebærer blandt andet, at museet sikrer alle proveniensoplysninger, udvikler og praktiserer en aktiv og målrettet indsamlingsstrategi, sikrer donationserklæringer på alt indsamlet materiale og sørger for en grundig registrering.

Samlingen udgøres hovedsageligt af materiale doneret af privatpersoner samt donationer fra en række mindre jødiske foreninger og forretninger. Det betyder, at samlingen inspirerer til forskning i fx vidnesbyrd og andre studier med fokus på jødiske personers, familiers og foreningers historie i Danmark. Endelig findes donationer fra de jødiske menigheder.  Her indtager Det mosaiske Troessamfund en særlig fremtrædende position, idet trossamfundet har ydet flere væsentlige donationer til museets samling, herunder en kulturskat bestående af mere end 300 rituelle objekter (judaica).

Samlingsobjekterne belyser en bred vifte af emner af både religiøs, kulturel, kunstnerisk og politisk art – ofte fra en personlig vinkel. Samlingen afspejler eksempelvis mange forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at være jøde og være dansk – og giver dermed empirisk grundlag for forskning i identitets-, integrations- og assimilationsprocesser. Hertil kommer materiale, som belyser specifikke centrale begivenheder i både dansk-jødisk historie og europæisk historie. 

Samlingens indhold er dermed ikke alene interessant for historikere, men også for forskere inden for en lang række andre fag, herunder kunsthistorie, hebraisk, religionsvidenskab, sociologi, kultur- og sprogmødestudier, minoritetsstudier, etnologi, antropologi, samfundsvidenskab og mange flere.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her kan du holde dig opdateret om arrangementer og andet nyt fra museet.

Tilmeld dig her

Åbningstider

Museet er i øjeblikket midlertidigt lukket grundet ombygning.
Vi forventer at genåbne i midten af juli.